...
...
Mosjøen
Regnskapskontor AS

Tordenskjoldsgt 20
8656 Mosjøen

Tlf:     75 11 36 80
Faks: 75 11 36 99

Mosjøen Regnskapskontor AS
Avd. Sandnessjøen
Skansen kjøpesenter
3 etg
Postboks 60
8801 Sandnessjøen

Tlf: 750 76060
Fax: 750 43536
mosjoen@regnskapskontor.no