...

Våre tjenester

Vi tilbyr moderne programvare som består av:

 • Regnskap
 • Avdelingsregnskap 
 • Prosjekt 
 • Kunde/leverandørreskontro 
 • Renteberegning 
 • Purringer 
 • Lønn 
 • Jordbruksregnskap 
 • Årsoppgjør


Vi leverer avstemte regnskapsrapporter med sammenlignbare tall for tilsvarende periode forrige år eller budsjett.
Regnskapene kan også om ønskelig leveres med grafisk framstilling av resultat og budsjett.
Alle rapporter kan leveres på A4 format.
Alle disse tjeneste kan du som kunde selvfølgelig benytte deg av (online) hjemme på kontoret på din egen pc eller pc nett. Oppringt eller fastlinje.
Våre arbeidsoppgaver er blant annet:


Bilagsbehandling

 • Kontering og registrering
 • Nødvendige avstemminger av kasse bank postgiro kunder og leverandører osv. 
 • Kontoutskrifter 
 • Moms og avgiftsoppgjør. 
 • Gjennomgang av regnskapsrapporter 
 • Årsoppgjør og skatteberegninger 
 • Renteberegning 
 • Ocroverføring fra BBS til regnskap 
 • Avtalegiro fra BBS til regnskap 
 • Fakturering OCR eller vanlig.


Etter nærmere avtaler kommer vi til ditt kontor og fører regnskapet der.

...
Mosjøen
Regnskapskontor AS

Tordenskjoldsgt 20
8656 Mosjøen

Tlf:     75 11 36 80
Faks: 75 11 36 99

Mosjøen Regnskapskontor AS
Avd. Sandnessjøen
Skansen kjøpesenter
3 etg
Postboks 60
8801 Sandnessjøen

Tlf: 750 76060
Fax: 750 43536
mosjoen@regnskapskontor.no