Logo

Hvorfor bruke oss

Vi har lang erfaring i bransjen. Da vi har mange kunder i forskjellige bransjer har vi mange godt kvalifiserte medarbeidere som har jobbet med regnskap og lønn for disse bransjer i mange år. Vi vet at det er meget tidkrevende å sette seg inn i alle regler og forskrifter som gjelder for næringsvirksomhet. Tid som kan brukes til andre prioriterte oppgaver i bedriften. Det blir som regel billigere enn å bygge opp en egen administrasjon. Vi følger opp ditt regnskap regelmessig. Alle bilag vedrørende kunder og leverandører blir scannet inn til regnskap slik at det enkelt kan hentes ut ved behov sendes som epost osv.Dette kan gjøres direkte fra egen maskin. Ta gjerne kontakt med oss for ytterlige opplysninger ang. denne tjenesten.


Kontoplanen legges opp etter ditt behov


Lønnsrutiner

Ut fra tilsendte lønnsgrunnlag lager vi lønn og kjører ut lønnskonvolutter og banklister med utbetalig til de ansatte. Lønnskonvolutter kan sendes den enkelte ansattes E-Post


Dessuten utarbeides det periodiske oppgjør for: